Pandemia COVID-19 miała dalekosiężne wpływy na różne aspekty społeczeństwa, w tym zdrowie publiczne i wskaźniki śmiertelności. Ostatnio opublikowany artykuł w czasopiśmie "The Lancet Regional Health Europe" zatytułowany "Nadmierna śmiertelność w Anglii po pandemii COVID-19: implikacje dla profilaktyki wtórnej" rzuca światło na niepokojący wzrost nadmiernej śmiertelności w Anglii oraz jej konsekwencje dla profilaktyki wtórnej. Celem tego artykułu jest zapewnienie wszechstronnego przeglądu kluczowych wyników i implikacji omówionych w podsumowaniu transkrypcji prezentacji audio.

Badanie, o którym mowa w podsumowaniu transkrypcji, ujawnia alarmujące dane dotyczące nadmiernej śmiertelności w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z artykułem, w 2022 roku odnotowano 44 255 więcej zgonów niż oczekiwano, co stanowi wzrost o 7,2%. Jednak dane z OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) malują jeszcze bardziej ponury obraz, wskazując na wyższą liczbę 52 000 nadmiernych zgonów, co przekłada się na wzrost o 9,26% w tym samym okresie.

Dokładniejsza analiza statystyk wskazuje na różne stopy nadmiernej śmiertelności w poszczególnych grupach wiekowych. Grupa w wieku od 50 do 64 lat doświadczyła najwyższego wzrostu nadmiernych zgonów, o 15% powyżej oczekiwanych poziomów. Młodzi dorośli w wieku od 25 do 49 lat oraz osoby poniżej 25 roku życia również odnotowali znaczące zwiększenie wskaźnika śmiertelności, oba o 11% powyżej oczekiwań. Tymczasem osoby w wieku powyżej 65 lat doświadczyły 9% nadmiernej śmiertelności.

Artykuł w czasopiśmie bada również konkretne przyczyny zgonów w trakcie 30-miesięcznego okresu. Zaskakująco, zaobserwowano znaczące wzrosty w wskaźnikach śmiertelności dla różnych schorzeń. Choroby układu krążenia zanotowały wzrost o 12%, niewydolność serca o 20%, choroba niedokrwienna serca o 15%, choroby wątroby o 19%, ostre infekcje dróg oddechowych o 14%, a cukrzyca o alarmujące 133%. Te liczby malują straszny obraz wpływu pandemii na zdrowie publiczne.

Bliższe przyjrzenie się grupie wiekowej od 50 do 64 lat ujawnia jeszcze bardziej alarmujące statystyki. Ten zestaw wiekowy doświadczył zdumiewającego wzrostu śmiertelności o 33% z powodu chorób układu krążenia, o 44% w przypadku choroby niedokrwiennej serca, o 40% w przypadku chorób naczyniowo-mózgowych, o 39% w przypadku niewydolności serca i o 43% w przypadku ostrych infekcji dróg oddechowych. Te liczby wskazują, że niektóre grupy wiekowe są szczególnie dotknięte przez pandemię i jej następstwa.

Artykuł sugeruje, że nadmiar zgonów można przypisać ostrym presjom na National Health Service (NHS) i zakłóceniom w zarządzaniu chorobami przewlekłymi. Niemniej jednak, ważne jest zauważenie, że artykuł nie bada innych potencjalnych przyczyn. Mówca w prezentacji audio argumentuje, że potrzebna jest dalsza analiza w celu rozróżnienia między przyczynami bezpośrednimi a pośrednimi nadmiernej śmiertelności. Zrozumienie czynników prowadzących do wzrostu wskaźników chorób takich jak miażdżyca i zapalenie jest niezbędne do wdrożenia skutecznych środków zapobiegawczych.

Omawiając artykuł, warto zauważyć, że jeden z autorów zadeklarował otrzymywanie osobistych opłat od firm farmaceutycznych Novo Nordisk i Pfizer. Jednak nie ujawniono konkretnych kwot, co budzi obawy dotyczące przejrzystości.

Podsumowanie transkrypcji kończy się stwierdzeniem, że trend nadmiernej śmiertelności trwa w latach 2022-2023, bez jasnego końca widocznego na horyzoncie. Mówca opisuje tę trwającą sytuację jako "rozwijającą się tragedię", podkreślając pilną potrzebę skutecznych działań mających na celu rozwiązanie problemu nadmiernej śmiertelności.

Podsumowując, artykuł zatytułowany "Nadmierne śmiertelność w Anglii po pandemii COVID-19: implikacje dla profilaktyki wtórnej" rzuca światło na niepokojący wzrost nadmiernej śmiertelności w Wielkiej Brytanii. Przedstawione w nim statystyki malują ponury obraz wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie publiczne, podkreślając potrzebę solidnych strategii profilaktyki wtórnej. Niezwykle ważne jest, aby decydenci polityczni, profesjonaliści służby zdrowia i badacze zwrócili uwagę na te wyniki i podjęli proaktywne kroki, aby złagodzić skutki pandemii na wskaźniki śmiertelności. Poprzez rozwiązanie problemów ostrym presjom na NHS, poprawę zarządzania chorobami przewlekłymi i prowadzenie dalszych analiz przyczyn nadmiernej śmiertelności, możemy pracować nad zapobieganiem przyszłym tragediom i ochroną zdrowia publicznego.

Link do filmu omawiającego ten artykuł https://fakto.pl/index.php/video/szokujace-statystyki-alarmujacy-wzrost-nadmiernych-zgonow-w-wielkiej-brytanii 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment