Dziś o tym, jak uniknąć sądu ostatniego, czyli o tym, jak dostąpić zbawienia, czyli uratowania od kary. Powiem o czterech darach, które prowadza do zbawienia. Wszystkie są darami łaski, ale wymagają od nas świadomego podjęcia decyzji, ponieważ Bóg nikogo, do niczego nie zmusza, nawet do tego by ktoś dostąpił zbawienia. Bóg okazuje nam łaskę dając możliwość zbawienia, ale ma pewne wymagania. Spełnienie tych wymagań nie jest w żadnym razie zapłata za zbawienie, ale jest warunkiem dostąpienia łaski.

 

Wszystko co głoszę jest udostępnione bezpłatnie, ale tak jak wszyscy muszę z czegoś żyć.

Jeśli Duch Święty pobudza Cię do wsparcia mojej działalności zgodnie z nauką: 1 Kor 9:14 "Tak też Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię" to proszę o wsparcie na konto: 70 1950 0001 2006 0588 4748 0002

Możesz też kupić coś u mnie www.nasklepie.pl

Dziękuję Fundacja Nadłamanej Trzciny - www.fundacja-wsparcie.pl 

Category: Duchowość