Konsultacje — komórki macierzyste — tel. 696 653 888

Skontaktuj się z naturopatą www.NaturoKlinika.pl

Po więcej informacji zapisz się na otrzymywanie newsletteru https://bit.ly/NaZrowie 

Analiza przewodnictwa skórnego w punktach akupunkturowych - Kluczowe odkrycia

Badanie przeprowadzone przez prelegenta dotyczyło analizy przewodnictwa skórnego w czterech punktach akupunkturowych: płuco 1, osierdziowo 6, żołądek 36 oraz nerka 6. Wyniki wykazały, że zastosowanie plastrów energetycznych skutkowało wzrostem przewodnictwa w tych konkretnych punktach. Co ciekawe, obserwacja ta została potwierdzona u 60 badanych osób, co dodaje wiarygodności temu odkryciu.

Wzrost przewodnictwa skórnego

Jednym z kluczowych odkryć było to, że za każdym razem, gdy plaster energetyczny był nakładany na ciało, poziom przewodnictwa skórnego ulegał zwiększeniu. Warto zauważyć, że w przypadku pierwszego nałożenia plastrów, przewodnictwo z niższego poziomu stopniowo wzrastało na wyższy. Natomiast przy kolejnych aplikacjach, przewodnictwo zaczynało od coraz wyższego poziomu, co sugeruje, że wielokrotne nakładanie i zdejmowanie plastrów prowadziło do stopniowej poprawy przewodnictwa.

Spiralny ruch energii

Prelegent powiązał obserwacje związane z przewodnictwem skórnym ze swoją teorią na temat spiralnego ruchu energii. Zgodnie z tą teorią, każda forma energii, w tym prądy bioelektryczne w organizmie, porusza się w sposób spiralny. Podobne zjawiska można zaobserwować w przyrodzie, takich jak galaktyki spiralne czy ruchy wiatrów. 

Kontrola przepływu jonów

Mechanizm odpowiedzialny za zmiany w przewodnictwie skórnym pod wpływem plastrów energetycznych wiąże się z kontrolą przepływu jonów przez błony komórkowe. Jony mogą przenikać przez błonę jedynie za pomocą specjalnych kanałów jonowych, a regulacja ich przepuszczalności nadaje błonie właściwości elektryczne. To z kolei umożliwia ciągły obieg prądów bioelektrycznych w organizmie.

IceWave usuwa ból w sekundy.

Oddziaływanie na ból

Prelegent wspomniał także o zauważalnym szybkim ustępowaniu bólu po nałożeniu plastrów energetycznych. Jego zdaniem, jest to efekt oddziaływania na mechanizmy elektryczne, a nie chemiczne, tak jak w przypadku leków przeciwbólowych. Czasami może dochodzić do powrotu bólu w innym miejscu ciała, co określane jest jako "gonienie smoka", czyli przemieszczanie się energii po organizmie, napotykając na kolejne blokady.

Implikacje dla terapii bólu

Podsumowując, badania prelegenta koncentrowały się na roli mechanizmów elektrycznych w organizmie, ze szczególnym uwzględnieniem spiralnego charakteru przepływu energii oraz kontroli jonowej przepuszczalności błon komórkowych. Obserwacje te mogą mieć fundamentalne znaczenie dla zrozumienia procesów fizjologicznych oraz terapii bólu. Dzięki nim otwierają się nowe perspektywy na eksplorację możliwości leczenia oraz zastosowania plastrów energetycznych w praktyce klinicznej.

Category: Nauka

Related Videos