Okultystyczna Sztuka Prawa LEKTOR PL (wykład: Alan z Salisbury, Birkbeck University).

Księga Objawienia wzywa nas, byśmy opuścili Babilon Wielki, film, który tutaj widzimy mówi o tym, w jak dużym stopniu jesteśmy w systemie Babilonu. 

Usamodzielnienie się jest tym, do czego powinniśmy dążyć. 

Related Videos